Ceník

Způsob účtování odměny záleží na dohodě s klientem, na rozsahu a náročnosti poskytovaných právních služeb.

Odměna může být stanovena sazbou za jednu hodinu právní služby, která se poté násobí počtem hodin poskytnutých služeb. Při tomto způsobu účtování odměny provede advokát předběžný odhad náročnosti případu, se kterým klienta seznámí. Advokát vede přesný seznam vykonané práce a vynaložených nákladů. Vyúčtování odměny zaslané klientem prostřednictvím faktury obsahuje přílohu, ve které je uvedena bližší specifikace vykonaných služeb, datum vykonaného úkonu a délka trvání práce.
Aktuální hodinová sazba činí 1 500,- Kč až 2 000,- Kč.

Druhým způsobem účtování odměny je určení odměny za právní úkony dle vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění. I v tomto případě seznámí advokát klienta předem s odhadem předpokládaných úkonů a výší odměny za jeden úkon právní služby.

Na základě dohody s klientem je možné též dohodou určit tzv. paušální odměnu, která bude zahrnovat určitý počet hodin právní služby či úkonů.

na začátek stránky >>
webdesign: web83