Odkazy

Advokacie

stránky České advokátní komory v Praze vyhledávání advokátů na stránkách ČAK Praha

Informační databáze

obchodní rejstřík a evidence konkursů (úpadců) MFČR - ARES - subjekty SCP katastr nemovitostí nahlížení do katastru - průběh řízení konkursní noviny obchodní věstník obchodní věstník na portálu veřejné zprávy Právní rádce vyhledávání Český statistický úřad

Ochranné známky

ochranné známky Ochranné známky v EU Madrid Express Database - vyhledávání v databázi ochranných známek zapsaných mezinárodně podle Madridské úmluvy a Protokolu

Soudy

základní adresa přehled soudců Ústavní soud Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Praha, daší odkaz portál justice Ministerstva spravedlnosti

Stát, státní správa a orgány státní správy

Prezident ČR Poslanecká sněmovna ČR Parlamentní knihovna Senát ČR Úřad vlády ČR státní správa portál veřejné správy centrální adresa Ministerstvo spravedlnosti ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo financí ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo informatiky Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy Česká inspekce životního prostředí Český ekologický ústav Policie České republiky Česká národní banka Český statistický úřad Pozemkový fond ČR Česká pošta

Exekutorské úřady

Infoportál Exekutorská komora ČR

Notáři

Notářská komora ČR

Daňoví poradci

Komora daňových poradců

Patentoví zástupci

http://www.patent-agents.cz

Informační databáze zahraniční

Obchodný register Slovenská republika Živnostenský register Slovenská republika Univerzálny register Slovenská republika "Obchodní rejstřík" Rakousko "Obchodní rejstřík" Německo Vyhledávání společností v UK "Obchodní rejstřík" Švýcarsko

Zákony

http://www.sbirka.cz http://www.mvcr.cz http://www.sagit.cz sbirka.aspi.cz http://www.lexforum.cz http://www.sbcr.cz http://www.zakonycr.cz http://www.psp.cz

Sbírka mezinárodních smluv

http://www.mvcr.cz

Orgány a právní předpisy EU

portál EU strukturální fondy EU institut pro Evropskou politiku Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku informace k členství ČR v EU Evropská komise v ČR Ochranné známky v EU Integrace EU

Předpisy pro rozhodčí řízení

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Praha UNCITRAL

Zákony cizina

http://www.bundesgesetze.de http://www.ilrg.com

Celní správa

http://cs.mfcr.cz

Vzory právních dokumentů na webech

http://www.kartoteka.cz http://www.form.cz http://www.infoportal.cz business.center.cz formulare.statnisprava.cz http://www.lectlaw.com http://www.paragrafin.cz http://www.ucetnisvet.cz portal.justice.cz

Právnické weby

http://www.epravo.cz http://www.ejustice.cz http://www.ipravnik.cz http://www.justis.cz server.juristic.cz business.center.cz http://www.infoportal.cz obchodni.juristic.cz http://www.dane.cz http://www.ucetnictvi.cz http://www.srovnavacipravo.cz http://www.kskri.cz http://www.transparency.cz http://www.zastudena.cz http://www.365.cz/html poplatky

Doplňkové právní informace

http://www.spotrebitel.cz ABC Českého hospodářství na začátek stránky >>
webdesign: web83